Käimas on taotluste vastuvõtt „Andekas laps” stipendiumitele

Stipendiumile saavad kandideerida kõik Pärnu ja Pärnumaa üldhariduskoolide ja kutsehariduskeskuste õpilased.

  • Stipendiumi taotlemiseks palutakse täita ankeet-iseloomustus, lisada soovituskiri ja põhjendus või pere majandusliku olukorra kirjeldus.
  • Stipendiumi taotluse võib esitada laps ise, lapsevanem, üldhariduskooli või kutsekooli esindaja (klassijuhataja, huvijuht, õppealajuhataja, ringiõpetaja), huvikooli, huviringi, huviklubi juhendaja või mõne organisatsiooni esindaja.

Avalduste esitamise tähtaeg on 5. märts 2020

Juhend ja ankeet on leitav Pärnu linna kodulehelt: SIIT

  • Sel aastal võetakse vastu vaid elektroonilisi taotlusi.
  • Dokumendid tuleb saata e-postile vanalinnakoolituskeskus@gmail.com

Stipendiaatide austamine toimub 21. märtsil.

“Andekas laps” on Pärnu Zonta klubi vanim projekt: stipendiume on antud välja 2000. aastast. Zonta International on naisi ja tüdrukuid toetav heategevusorganisatsioon, mis pöörab tähelepanu haridusele,tervishoiule ja lähisuhtevägivalla probleemidele kogu maailmas.

Stipendiumide väljaandmiseks kogub Zonta Pärnu klubi raha heategevusmüükide, ürituste ja heade toetajate abil.

Klubi kutsub üles märkama andekat last, kellele stipendium on nii tunnustus tubli õppetöö ja huvitegevuse eest kui abiks eesmärkide saavutamisel. Käesoleval aastal hinnatakse lisapunktidega taotlusi reaal- ja loodusteadustes edu saavutanud tütarlastelt.

Lisainfo: Raja Õnnik, 505 9502

05. veebruar 2020

Sarnased uudised