Ideekonkurss „Mina suudan“ kutsub noori osalema

Pärnumaa noored on oodatud aktiivsed kaasa lööma koolinoorte ideekonkursil „Mina suudan“.  Ideekonkurss ootab noortelt ideid, kuidas parandada noorte turvalisust, heaolu ja/või tervist kohalikus kogukonnas. Ootame, et noored märkaksid oma kogukonna probleeme ja pakuksid neile kodanikualgatuse vormis lahendusi.

Võitnud töid auhinnatakse 1000 euroga ja võidutööd juhendanud õpetajat 300 euroga.

Konkursitööde hindamine toimub kolmes astmes- kooli voor, maakondlik voor ja üleriigiline voor.

Arvestus on kahes vanuseastmes –  6.-9. klassid ja 10.-12. klassid.

Konkursitööde esitamine toimub elektroonselt aadressil teeviit.ee/mina-suudan. Konkursitööde esitamise tähtaeg koolivooru on 14.10.2019.

Oluline on, et kuni viis tööd igast osaleda soovivast koolist (kaks 6.-9. klassidest ja kaks 10.-12. klassidest ning lisaks üks eriti hea töö) jõuaksid hiljemalt 25.10.19 maakonna hindamiskomisjonini.

Auhinnad annab üle rahvastikuminister 25.11.2019 pidulikul kodanikupäeva tänuüritusel Tallinnas. Väljastpoolt Tallinna tulijatele kompenseeritakse transpordikulud Tallinnasse ja tagasi sõitmiseks.

Lisa 1. Konkursi statuut

Lisa 2. Hindamisjuhis

Lisa 3. Juhend koolidele konkursil osalemiseks

Linsainfo:
Kersti Ringmets
Nõunik
Siseministeerium
Tel. 612 5243/ 5204 183

19. september 2019

Sarnased uudised