Võistlus "Pärnumaa parim õpilasfirma 2021"

Võistluse eesmärgiks on innustada õpilasi osalema ettevõtlusõppes omandades praktilisi kogemusi õpilasfirma tegevuse kaudu ning selgitada välja 2020/2021. õppeaasta Pärnumaa parim õpilasfirma.

Võistlusele on oodatud osalema gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilased, kelle loodud õpilasfirma on tegutsenud 2020/2021. õppeaastal ning on kantud JA Eesti õpilasfirmade registrisse.

Võistlus koosneb järgnevatest osadest:

  • Aruanne – õpilasfirma koostab ja esitab aruande hiljemalt 22. aprilliks 2021 e-postile viivika@parnumaa.ee.
  • Stendiesitlus, esinemine žüriile ja žürii küsimustele vastamine 6. mail 2021.

Võistlus toimub 6. mail 2021 algusega kell 10.00 ESTONIA Resort Hotel & Spa KONVERENTSIKESKUSES (A. H. Tammsaare pst 4a/6, Pärnu) või viiruse levikust tulenevate piirangute korral Zoomis. Võistlusel osalejaid hindab žürii toetudes hindamisjuhendile, hinded ei kuulu avaldamisele. Žürii otsus on lõplik. Võistluse tulemused teatatakse lõputseremoonial žürii otsuse põhjal.

Võistluse korraldajad: Majandusõpetajate ainesektsioon, MTÜ Ettevõtlusharidus Selts, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, SA Pärnumaa Arenduskeskus.

Koostööpartnerid:

📣 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Pärnu esindus
📣 AS Infotark (Büroomaailm)
📣 AS Swedbank
📣 Pärnumaa Noorte Kokandusringid
📣 Jõulumäe Tervisespordikeskus
📣 Soomaa.com ja OÜ Viis Aastaaega
📣 White Beach Golf
📣 Valgeranna Seikluspark

 

NB! Meie jaoks on oluline Sinu tervis – järgime sündmuste korraldamisel Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi. Palun ära osale sündmustel, kui oled haige või oled viimase 14 päeva jooksul tundnud ennast halvasti või viibinud lähikontaktis COVID-19 positiivse inimesega.

Võistlus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Lisainfo Viivika Vilja viivika@parnumaa.ee

 

Toimumisaeg 06.05.2021 - 06.05.2021
Asukoht ESTONIA Resort Hotel & Spa (A. H. Tammsaare pst 4a/6, Pärnu)