Üle-eestiline: Alustavate vabaühenduste veebipõhine infoseminar

Infoseminar toimub teisipäeval, 19.jaanuaril 2021 kahel kellaajal. Esimene kell 10-12 ja teine kell 16-18

Kes korraldavad?
 Maakondlikud arenduskeskused (MAK), Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
Miks osaleda? Alustavate vabaühenduste eestvedajad on saanud teadmisi maakondlikes arenduskeskustes pakutavatest nõustamisteenustest, tugisüsteemidest ja erinevatest rahastusallikatest.
Kuidas osaleda? Registreeru osalejaks, sulle saadetakse automaatne kinnituskiri, kus on osalemise link. Meeldetuletuse saadetakse ka enne koolitust.

Registreerumise link kell 10:00 algavale koolitsele asub SIIN

Registreerumise link kell 16:00 algavale koolitsele asub SIIN

 

Ajakava:
10.00 – Tere tulemast kodanikuühiskonda!
Maakondlike arenduskeskuste võrgustik, nõustamisteenused ja vabaühenduste konsultandid

10.15 – Vabaühenduste erinevad rahastusvõimalused:
* liikmemaksud – kas koguda, millal koguda, kes otsustab, sõnastus põhikirjas
* sponsorlus – millal vajame, kust leida, mida vastu pakkuda
* annetused – tulumaksu soodustusega ühingute nimekiri, annetajate deklareerimine, annetuskeskkonnad (Ma armastan aidata, Hooandja), annetamistalgud
* omatulu teenimine – tooted ja teenused, hinnakujunemine, finantsprognoos
* avalike teenuste osutamine – ühenduse valmisolek, jätkusuutlikkus
* tegevustoetus, sh strateegiline partnerlus KOVile või ministeeriumile – miks on rahastaja huvitatud tegevustoetuse maksmisest
* projektitoetus – mis on projekt ja millal taotleda projektile toetust, mõju, jätkusuutlikkus
* lühiülevaade fondidest:
kohalikud (KOV); maakondlikud/ piirkondlikud (KOP, LEADER, turvalisus jm); üle-eestilised (KÜSK, Aktiivsete Kodanike Fond, INSA, KULKA, KIK, noored, ministeeriumid); rahvusvahelised (EL, PMN)

11.15 – MTYABI lehe tutvustus
* nõuanded veebis – kus lehel mida leian
* tähtaegade kalender, fondid, konsultandid

11.45 – Kust leian veel infot? 
* Vabaühenduste Liit https://heakodanik.ee/
* Kodanikuühiskonna Sihtkapital https://kysk.ee/
* Maakondlikud arenduskeskused https://www.arenduskeskused.ee/  FB
* parnumaa.ee veebivärav, Pärnumaa Arenduskeskuse FB leht, uudiskiri

12.00 – infopäeva lõpp

Lisainfo:
Daisi Sprenk
e-post: daisi@parnumaa.ee
telefon: 5345 5161

Toimumisaeg 19.01.2021 - 19.01.2021
Kell 10:00
Asukoht Veebis
Piletihind Tasuta