Teeninduskoolitus: Tulemusjuhtimine

Fookuses on tööprotsesside optimeerimine ja personali planeerimine

Tulenevalt Pärnu linna ja maakonna tugevast majanduslikust sesoonsusest ning väliste faktorite survest (tööjõuturg, konkurents, kliendid jm), on ilmnenud vajadus stabiliseerida ja ühtlustada teenindustaset Pärnumaa toitlustusettevõtetes ja -osakondades. Arvestades teenindusettevõtete erinevat suurust ja struktuuri, on oluline adresseerida nii administratiivjuhte, kes loovad tingimused kui ka esmatasandi juhte, kes otseselt mõjutavad tajutava teenuse ja toote kvaliteeti.

Sihtgrupp: administratiivjuhid sh. ettevõtte juhid, toitlustusjuhid, restoranijuhid, personalijuhid/-spetsialistid

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade erinevatest tööriistadest ettevõtte tööprotsesside planeerimiseks ning kaardistada vajalikud muudatused oodatava tulemuse saavutamiseks. Lisaks keskendume ettevõtte personalistrateegia loomisele ning selle erinevatele etappidele. Ülevaade erinevatest töövõtetest abistab operatiivjuhtide ja teenindajate edukaks tööks vajalike tingimuste loomisel, teenindustaseme tõstmisel ja kliendirahulolu tagamisel.

Koolituse ajakava:

 • 12.45 Saabumine ja kohvipaus
 • 13.00   Sissejuhatus ja tööprotsesside moodul:
  – Tulemusjuhtimise põhimõtted
  – Põhi- ja tugiprotsesside analüüs
  – Tööanalüüsi olemus ja võimalike muudatuste kaardistamine
  – Standardid ja väärtuspõhine toimimine
  – Eesmärkide seadmine ja mõõdikud
 • 15.00   Kohvipaus
 • 15.15   Personali planeerimise moodul:
  – Tööjõu vajaduse kaardistamine
  – Personalistrateegia loomine
  – Z- generatsioon
  – Värbamine
  – “On-boarding”
  – Töötajate hoidmise ja arendamise praktikad
 • 16.45   Päeva kokkuvõte

Ettevõttele loodav väärtus:

 • Müügitulu suurenemine
 • Efektiivsuse kasv operatiivtegevustes
 • Kulude ja tulude optimeerimine
 • Külastajate arvu kasv
 • Kliendirahulolu tõus
 • Töörahulolu tõus

 

Koolitaja:

Katarina Reimaa on töötanud nii Eestis, Suurbritannias kui ka Prantsusmaal, erineva suurusega toitlustusettevõtetes ja 5* hotellides enam kui 12 aastat. Tänu mitmekülgsele töökogemusele omab ta põhjalikku ülevaadet valdkonna igapäevastest väljakutsetest ning eesmärkide saavutamise kitsaskohtadest. Lisaks juhi ametikohustuste täitmisele, on ta aastaid tegutsenud sisekoolitajana. Katarina on lõpetanud Eesti Kunstakadeemia disainiteaduskonna, täiendanud ennast Estonian Business School juhtimise õppetoolis ning täna tudeerib Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistrantuuris. Tema eesmärgiks on Pärnumaa toitlustusettevõtete toetamine ja arendamine, aidates neid toote/teenuse kvaliteedi ja konstantsuse tagamisel. Lisaks, soovib ta nõu ja jõuga aidata edumeelsetel ettevõtetel arendada oma teenust ning tooteportfelli, olemasolevate klientide hoidmiseks ning uute kliendisuhete loomiseks.

Kõigi osalejate vahel läheb loosi ettevõtte sisekoolitus “Teenindus ja müük”! Koolitaja loob koolituse just teie ettevõttele arvestades teie eripärasid ja võimalusi. Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade erinevatest müügipraktikatest (“up-selling” ja “cross-selling”) ning külalislahkuse ja tähelepaneliku teeninduse tähtsusest müügi sooritamisel. Fookuses on kliendisuhtluse teadlik juhtimine, õigete küsimuste esitamine ja külalisrahulolu tõus, läbi kliendi ootuste ületamise. Koolituse eeltöö ja toimumise aeg kokkulepitud ajal.

Koolitus on tasuta, vajalik on eelregistreerimine!

 

Registreeru koolitusele SIIT!

 

 

 • Koolitust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“, EU51285 „Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism“.
Toimumisaeg 06.05.2019 - 06.05.2019
Kell 12:45
Asukoht ESTONIA Resort Hotel & Spa, Konverentsikeskuses, A.H. Tammsaare 6