Seminar „Kuidas kraadida vaimset tervist?"

Sihtrühm: tööandjad, ettevõtjad, sotsiaalse ettevõtlusega tegelevad MTÜ-d jt.
Osalejate arv: 30, osalemine on tasuta, vajalik on eelregistreerumine hiljemalt 30.09. 2020 SIIN

Seminar toimub 05.10.2020 Pärnus Akadeemia tn 2 II korruse saalis, kell 11.00-16.00  alljärgneva ajakava kohaselt:

  • 10:45 – 11:00 Saabumine ja tervituskohv
  • 11:00 – 11:15 Pärnumaa tervisedenduse prioriteedid 2020.aastal. Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgutiku tegevus – (Merle Einola, SA Pärnumaa Arenduskeskus tervisedendaja)
  • 11:15 – 12:45 Stress ja läbipõlemine. Tööstressi mõjutegurid (keskkond, töötasu, töökollektiiv/juhtimisstiil, töötaja isiksuseomadused ja isiklik elu). Kuidas ära tunda läbipõlenud kolleegi, läbipõlemist ennetada ja kuidas toetada psühhotraumeeritud kolleegi. Psühhosotsiaalne esmaabi. (Jana Ots, SA Pärnu Haigla Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskus, psühhoanalüütiline psühhoterapeut).
  • 12:45 – 13:00 Kuidas hoida vaimset tervist kiiresti muutuvas töömaailmas – sissejuhatus koolitusse (Jaana S. Liigand – Juhkam, OÜ Arikano koolitaja ja psühholoog).
  • 13:00 – 13:20 Kohvipaus
  • 13:20 – 14:50 Tänase maailma väljakutsed inimesele ja organisatsioonile Eneseanalüüsi ja -regulatsiooni tehnikad, emotsionaalne intelligentsus Positiivne enesehinnang ja selle saavutamine Enesemotivatsiooni tekkimise võimalused ja juhi rolli olulisus (Jaana S. Liigand – Juhkam, OÜ Arikano koolitaja ja psühholoog).
  • 14:50 – 15:00 Sirutuspaus ja tervisevõimlemine
  • 15:00 – 15:45 Positiivne tagasiside kui edutunde alus Hästi toimetulevate inimeste harjumused ja töövõtted (Jaana S. Liigand – Juhkam, OÜ Arikano koolitaja ja psühholoog).
  • 15:45 – 16:00 Küsimused-vastused. Päeva kokkuvõte.

Lektorite tutvustus:

Jaana S. Liigand-Juhkam on koolitaja, coach ja õppejõud, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister. Jaana on töötanud alates 2002. aastast lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides (TTÜ, EMTA, EBS, TLÜ BFM jt) ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Jaana teemadering hõlmab nii enese kui ka teiste juhtimise psühholoogilisi võtteid, meeskonnatööd, konfliktide ohjamist, stressiga toimetulekut, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi ning õnne, heaolu ja motivatsiooniga seotud küsimusi.

Jana Ots, psühhoanalüütiline psühhoteraput SA Pärnu Haigla Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskuses ning erapraksises OÜ Ots Kontsultatsioonid, on valdkonnas praktiseerinud 20 aastat. Käesoleval ajal tegutseb Jana nii praktiku kui koolitajana ning puutub igapäevaselt kokku ka tööstressis patsientidega

Lisainformatsioon: Merle Einola, Pärnumaa Arenduskeskus, merle@parnumaa.ee, telefon 5566 7906

NB! Meie jaoks on oluline Sinu tervis – järgime sündmuste korraldamisel Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi. Palun ära osale sündmustel, kui oled haige või oled viimase 14 päeva jooksul tundnud ennast halvasti või viibinud lähikontaktis COVID-19 positiivse inimesega.

Toimumisaeg 05.10.2020 - 05.08.2020
Kell 11:00
Asukoht Akadeemia 2, II korruse saalis