PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse infopäev

Märtsi keskel avaneb PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit ja vooru eelarve on 12 miljonit eurot.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetust kuni 150 000 eurot saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks. Investeeringuobjekt peab asuma maapiirkonnas, millena Pärnumaal ei käsitleta üksnes enne 2018. aasta haldusreformi kehtinud Pärnu linna territooriumi.

Infopäevale on oodatud kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud mikroettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Registreerumine on lõppenud. Infoseminari salvestuse avaldame 18.02.2021 https://parnumaa.ee/uudised/

Lisainfo: svea@parnumaa.ee

Infopäeva esinejateks on:

  • Allar Korjas, Maaeluministeerium;
  • Eve Pohlak, PRIA arendusspetsialist

Infopäeval saate vastused olulistele küsimustele:

  • milleks saab ja milleks ei saa mitmekesistamise toetust kasutada;
  • millised ettevõtted saavad mitmekesistamise toetust kasutada;
  • mida peab silmas pidama toetuse taotlemisel?

PRIA hakkab taotlusi vastu võtma 2021. aasta märtsis, kuid taotluse ettevalmistamise ja koostamisega tuleks alustada varakult, et vajalikud dokumendid taotluse esitamise ajaks korda saada. Nii väldite taotlemisel kõige sagedasemaid probleeme:

  • Puuduvad hinnapakkumised – kui maksumus on vähemalt 5000 eurot, siis on vaja esitada 3 võrreldavat pakkumust;
  • Ehituse puhul pole kasutatud PRIA pakkumise põhja;
  • Puudub ehitusprojekt või ehitusluba – kui taotletakse toetust ehitustegevuseks, siis peab taotleja omama toetuse taotlemisel ehitusluba ja põhiprojekti;
  • Kinnistu pole firma nimel, hoonestusõigus puudub;
  • Puudub ruumide rendileping.

Lisainfo meetme kohta:

Põhjalik ülevaade toetuse tingimustest PRIA kodulehel.

PRIA toetuste infotelefon 737 7678

Meetmega seotud videojuhendid leiate Maaeluministeeriumi Youtube kanalilt.

Lisainfo infopäeva kohta:
SA Pärnumaa Arenduskeskus
Svea Uusen
tel: 5051797
e-post: svea@parnumaa.ee

Toimumisaeg 17.02.2021 - 17.02.2021
Kell 10:00
Asukoht Zoomis