Pärnumaa kohalike omavalitsuste tervisenõukogude seminar

Elanike omavaheline koostegutsemine aitab luua/säilitada tervet ja õnnelikku kogukonda, kus inimesed tahavad elada – see omakorda toetab kogukonna jätkusuutlikku arengut ja heaolu.

Seminari eesmärk:
Aidata kaasa kohalike omavalitsuste tervisnõukogude (KOV) loomisele. Tõsta paikkonna tervisedendajate võimekust rahvastiku tervist ja turvalisust toetavate tegevuste elluviimisel Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiili prioriteetsetel suundadel.

Päevakava:
9.30 Kogunemine Algallika külalistemajas. Tervituskohv.
10.00 Sissejuhatus päeva. Meeskondade tutvustus
10.30 TAI tegevus riikliku tasandil ja suunised paikkonna tervisedenduses.
– Kas Pärnumaalane on naabrist tervem? TAI maakonna tervise ja heaoluülevaade 2018.
– Pilk Pärnumaa tervise ja heaoluprofiilile – Maali Käbin, Tervise Arengu Instituut, paikkonna tervisedenduse spetsialist.
11.00 Pilk ajalukku. Tervisedenduse algkursus. – Ülle Laasner, Raplamaa tervisedenduse spetsialist (ROL)
11.30 Sirutuspaus
11.45 Tervisenõukogude käivitamine Raplamaal ja paikkonna head praktikad võrgustikpõhises töös– Ülle Laasner, Raplamaa
12.10 Pärnumaa tervise ja heoluprofiili 2019- 2023 tutvustus ja prioriteetsed suunad.
– Mida oleme teinud ja millised on plaanid?
– 2018.a. probleemikaardistused valdades – Merle Einola, SA Pärnumaa Arenduskeskus
12.45 Lõuna
13.30 KOV tasandi tervisedendaja, tervisenõukogu ja võrgustiku ülesanded- Ülle Laasner
14.40 Rühmatöö paikkonna tervisedenduseks – Ülle Laasner
15.40 Virgutuspaus
16.00 Rühmatööde tutvustus, arutelu
16.45 Päeva kokkuvõtted
17.00 Lõpusõnad

Vajalik on eelnev registreerimine SIIN.

Lisainfo tel. 5566 7906 või merle@parnumaa.ee

Seminari läbiviimist rahastab Tervise Arengu Instituut. Seminar korraldatakse koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Raplamaa Omavalitsuste Liiduga.

 

Toimumisaeg 20.05.2019 - 20.05.2019
Kell 10:00
Asukoht Algallika külalistemaja koolituskeskus. Mäe talu, Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond.