Pärnu-, Järva- ja Lääne-Virumaa ettevõtlike koolide enesehindamise praktilised koostööseminarid

Pärnumaa ettevõtlike koolide meeskonnad ja KOV haridustöötajad on oodatud osalema Pärnu-, Järva- ja Lääne-Virumaa ettevõtlike koolide enesehindamise praktilistel koostööseminaridel.

Eesmärk: Seminaril osaleja saab praktilisi näpunäiteid „Ettevõtliku Kooli“ uuenenud sisehindamise aruande täitmiseks.
Seminari läbiviija: Kristi Goldberg, Toila Gümnaasiumi klassi- ja inglise keele õpetaja, pikaaegne haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” koolitusjuht
Sihtrühm: Pärnumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa Ettevõtliku kooli võrgustiku haridustöötajad ja KOVide esindajad

Seminar toimub internetis Zoom’i vahendusel.

Ajakava:
I seminar 11.02 kell 14.00-17.00
Sissejuhatus seminari teemadesse
Õppe- ja kasvatusprotsess
Eestvedamine ja juhtimine

II seminar 18.02 kell 14.00-17.00
Professionaalse arengu toetamine
Koolipere aktiivsus ja mõju kogukonnas
Ressursid

III seminar 26.02 kell 10.00-12.00
Virtuaalne konsultatsioon. Küsimustele vastavad Kristi Goldberg, Anu Oja, Reelika Lepik ja Viivika Vilja

Tutvustus:
2020. aasta suvel said Tallinna Ülikooli eksperdid Kätlin Vanari, Karina Ivanova, Marika Kutškova ja Eve Eisenschmidt lähteülesandeks uuendada Ettevõtliku kooli standardit ja anda omapoolne eksperthinnang. Eksperthinnangu eesmärk oli:
(1) välja selgitada, mis määral on EVKP (ettevõtliku kooli programm) Standardi valdkonnad, tegurid ja kriteeriumid omavahelises seoses OECD poolt loodud õppimise raamistikule ja õppekompassile 2030;
(2) kaardistada EVKP Standardi parendusvaldkonnad, mis tuginevad OECD õpperaamistikule ja toetavad eesmärki muuta EVKP Eesti kaasaegse hariduse kvaliteedimärgiks, ning
(3) pakkuda põhjendatud arendusprogrammi metoodika koolide toetamiseks muutuste sisseviimisel koos vajalike viidetega.

Seminar on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” ja Järvamaa, Lääne-Virumaa ning Pärnumaa Omavalitsusliitude poolt.

Toimumisaeg 26.02.2021 - 26.02.2021
Kell 10:00
Asukoht Veebis