Miks luua keskkonnasõbralik (õpilas)ettevõte?

Inspiratsiooniseminaride eesmärk on anda osalejatele inspireeriv ja motiveeriv sisend, mis julgustaks neid looma oma mini- ja õpilasfirmades keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid.

Mayri Tiido on 9 aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja ja õpidisainer. Selle aja jooksul on ta koolitustel osalenud rohkem kui 3000 inimest 35 riigist. Igapäevaselt tegeleb Mayri tootmisjääkide ringluse võimaldamisega läbi startupi Materjalivoog ja uurib rahvusvahelise meeskonnaga, mis oskusi ja teadmisi on vaja noortel, et olla tulevikus ringmajandavate ettevõtete eestvedajad. Lisaks viib ta läbi ringmajandust tutvustavaid koolitusi ja nõustab erinevaid organisatsioone sellel teemal.

Lisainfo: Viivika Vilja, viivika@parnumaa.ee

Seminarid on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Toimumisaeg 06.10.2021 - 06.10.2021
Asukoht Vändra Gümnaasiumis