Lääne-Eesti biomajanduse arengukava seminar

Pärnumaa Arenduskeskus kutsub Teid panustama Pärnumaa biomajanduse arengusse, osaledes 23. augustil kell 11-17 Pärnumaa Arenduskeskuses toimuval biomajanduse eelisvaldkondi kaardistavate fookusgruppide töös.

Lääne-Eesti maakondlikud arenduskeskused on algatanud regiooni biomajanduse arengukava koostamise, et selgitada siinsete bioressursside väärindamise võimalused lähtuvalt turunõudlusest ja tehnoloogiatest ning arvestades säästliku kasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid. Ärivõimaluste selgitamine metsanduse, puidutöötluse, märgalade ressursside, taime- ja loomakasvatuse, vesiviljeluse, biojäätmete ja bioenergia vallas teenib regiooni majandusarengu huvi.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus viib koos ekspertidega 23. augustil kell 11.00-17.00 Akadeemia 2, II korruse saalis läbi seminari Lääne-Eesti biomajanduse peamiste väärtusahelate kirjeldamiseks ja eeliste määramiseks. Huvilistel palume  registreeruda hiljemalt 16. augustiks SIIT!

 

 

Toimumisaeg 23.08.2019 - 23.08.2019
Kell 11:00
Asukoht Akadeemia 2, II korruse suur saal, Pärnu