Kohtumine Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusega

Kutsume teid 29. septembril Tartu Ülikooli poolt korraldatavale infoseminarile! Sooviksime omalt poolt tutvustada koostöövõrgustike rahastuvõimalusi ning üleüldisi koostöövõimalusi Tartu Ülikooliga.

Teemadeks on:

13:00 Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse tegevused

  • Hargettevõtete programm
  • Partnerlusprogramm
  • Tehnosiire

13:30 Koostöövõimalused Tartu Ülikooliga

  • Õppetöös
  • Teadusarenduses

13:45 Paus

14:00 Rahastusvõimalused

  • EIT Manufacturing*
  • Eesti rahastusvõimalused

*Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia instituudi (EIT) rahastusmeetmed tööstuse ning linna planeerimise ja liikuvuse (Urban Mobility) suundadel. Need keskenduvad kolmele suunale: innovatsioon, haridus, uusettevõtlus. Tartu Ülikool on mõlemas võrgustikus täieõiguslik partner. Läbi võrgustiku on võimalik leida koostööpartnereid üle Euroopa nii ettevõtete kui teadusasutuste seast.

Üritusel on võimalik kokku leppida ka ühiskülastus Tartu Ülikooli Delta õppehoonesse ja teadlastega kohtumisi.

Üritus algab kell 13:00 Pärnu Kolledži raamatukogus ja lõppeb orienteeruvalt kell 14:45.

Toimumisaeg 29.09.2021 - 29.09.2021
Kell 13:00