Kogukonnapäev „Koostegemise jõud“ Audrus

Milleks kokku tuleme?

 • Teeme ülevaate eelmisel aastal koostööpäeval kaardistatud probleemidest;
 • arutame, kuidas saame anda ühise panuse turvalisema elu heaks kodukandis;
 • arutame koostöö üle kogukonna, politsei, päästeameti ja vallavalitsuse vahel;
 • paneme paika plaani, mida kogukond saab ise ära teha, et kodukant oleks turvalisem ja rahvas tervem ning vaatame, kuidas seda rahastada.

Tule kohale ja arutame ideed läbi:

 • kuidas eluolu kodukandis parandada,
 • mida politseiga/päästemetiga koos muuta saab,
 • kuidas osavallakeskusega koos teha.

Kes veel tulevad:

 • Pärnu Politseijaoskonna meeskond ja piirkonna konstaablid
 • Merle Einola – SA Pärnumaa Arenduskeskus, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
 • Daisi Sprenk – SA Pärnumaa Arenduskeskus, MTÜ konsultant
 • Päästeameti pealik, piirkonna juht ja ennetusbüroo spetsialist
 • omavalitsuse esindajad, kodanikeühenduste esindajad, ettevõtjad ja kohalikud elanikud

Päevakava:
16:00  Tervituskohv
– Mida päev toob ja kuidas toetab SA Pärnumaa Arenduskeskuse Audru osavalla kogukonna arengut.
– Vabaühendustele/MTÜ-dele suunatud teenused ja saabuvad üritused – Daisi Sprenk, SAPA
16:15   Piirkonna õiguskorra ülevaade 2018.aastast – Pärnu Politseijaoskond
16:45  Millised probleemid kaardistas kogukond Pärnu turvalisuse koostööpäeval 2018.aastal?
– Pärnumaa Arengustrateegia 2035+ suunad turvalise ja tervisliku maakonna arengus – Merle Einola, SAPA
17:15  Turvalisus ja tervis on meie endi kätes. Mida on tehtud ja mida saame teha koos? – Audru osavalla juht
17:45  Ajurünnak ja arutelu.
– Paikkonna probleemid ja nende lahendamise delegeerimine.
– Kas saab delegeerida, kellele ja kuidas?
– Kogukondlik kokkulepe.
18:10 Päästeameti kokkuvõtte 2018.aasta sündmustest.
18:30 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Vajalik on eelnev registreerimine SIIN

Lisainfo telefonil 5566 7906 või merle@parnumaa.ee-

Üritust koostöövõrgustiku tõhustamiseks korraldab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu Pärnumaa turvalisuse nõukogu ja rahastab Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondist.

Projekti nimetus:
Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine
Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

 

Toimumisaeg 05.06.2019 - 05.06.2019
Kell 16:00
Asukoht Audru osavallakeskuses, Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnu linn