Tori valla kogukonnapäev „Koostegemise jõud“

Milleks kokku tuleme? 
Teeme ülevaate möödunud aastasel koostööpäeval kaardistatud probleemidest. Arutame, kuidas saame anda ühise panuse turvalisema elu heaks kodukandis. Arutame koostöö üle kogukonna, politsei, päästeameti ja vallavalitsuse vahel. Paneme paika plaani, mida kogukond saab ise ära teha, et kodukant oleks turvalisem ja rahvas tervem ning vaatame, kuidas seda rahastada.

Kes veel tulevad?
Pärnu Politseijaoskonna meeskond ja piirkonna konstaablid – Merle Einola SA Pärnumaa Arenduskeskuse  rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, Daisi Sprenk  SA Pärnumaa Arenduskeskuse MTÜ konsultant, Päästeameti pealik, piirkonna juht ja ennetusbüroo spetsialist – omavalitsuse esindajad, kodanikuühenduste esindajad, ettevõtjad ja kohalikud elanikud

Päevakava:
16:00 Mida päev toob ja kuidas toetab SA Pärnumaa Arenduskeskuse Tori valla kogukonna arengut. Vabaühendustele/MTÜ-dele suunatud teenused ja saabuvad üritused – Daisi Sprenk, Pärnumaa Arenduskeskus
16:15 Piirkonna õiguskorra ülevaade 2018.aastast – Pärnu Politseijaoskond
16:45 Päästeameti kokkuvõtte 2018.aasta sündmustest.
17:15 Millised probleemid kaardistas kogukond 2018a. Tori valla turvalisuse koostööpäeval „Terve ja turvaline kodukant“? Pärnumaa Arengustrateegia 2035+, turvaline ja tervislik maakond – Merle Einola, Pärnumaa Arenduskeskus
17:30 Turvalisus ja tervis on meie endi kätes. Mida on tehtud ja mida saame koos teha? Lauri Luur Tori vallavanem 18:00 Arutelu „ Elukeskkonna turvalisus” veab Marek Väljari , MTÜ Eesti Naabrivalve Paikkonna probleemide lahendamine kogukonna toel.
19:00 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Lisainfo Merle Einola 5566 7906 või merle@parnumaa.ee

Üritust koostöövõrgustiku tõhustamiseks korraldab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu Pärnumaa turvalisuse nõukogu ja rahastab Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondist.

Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

Toimumisaeg 23.09.2019 - 23.09.2019
Kell 16:00
Asukoht Sindi Seltsimaja, Pärnu maantee 44, Sindi, Tori vald