“KAS JA KUIDAS SÜGISEL EDASI?” ehk kuidas koroonaajast normaalsesse aega värskemalt ja tugevamalt naasta?

Pärnumaa Ettevõtliku kooli võrgustiku ja kohalike omavalitsuste haridustöötajad on oodatud koolitusele “KAS JA KUIDAS SÜGISEL EDASI?” ehk kuidas koroonaajast normaalsesse aega värskemalt ja tugevamalt naasta?

Keegi ei osanud 3 kuud tagasi arvata, et kogu maailm saab peagi virtuaalse kogemuse nii töötamises, õppimises kui ka õpetamises. See tuli kõikidele osapooltele ootamatult ning vajas kohanemist. Täiskasvanutel olid tööga ühesugused, lastel koolide ja õppimisega teistsugused väljakutsed. Õpetajatel aga hoopiski kolmandat laadi väljakutsed. 2-tunnisel mõttepäeval keskendutakse just õpetajate väljakutsetele.

Koolitaja: Kaido Pajumaa
Aeg: 9. juuni 2020 kell 10:00-12:00
Sihtrühm: Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Pärnumaa Ettevõtliku kooli võrgustiku haridustöötajad ja KOVide esindajad
Koolitus toimub internetis Zoom’i vahendusel ja sisaldab:
* inspireerivat ja praktilist loengut vajalikuks taustainfoks;
* grupiarutelud virtuaalsetes ruumides kogemuste vahetamiseks ja uute ideede avastamiseks.

Lisainfo: Viivika Vilja, viivika@parnumaa.ee

 

Koolitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” ja Järvamaa, Lääne-Virumaa ning Pärnumaa Omavalitsusliitude poolt.

 

Toimumisaeg 09.06.2020 - 09.06.2020
Kell 10:00