Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkurss 2020 „Õppimine on põnev!“

Konkursile oodatakse edulugusid 2019/2020 õppeaastal läbiviidud tegevuste kohta. Oma õppeasutuse edulugude esitamine algab 6. aprillil ja kestab kuni 22. juunini 2020.

NB! Üle-eestilisele edulugude konkursile saavad esitada enda lood kõik õppeasutused, mis kuuluvad Ettevõtliku Kooli võrgustikku või on läbinud baaskoolituse!

Eduloo esitamiseks tuleb täita ankeet, mille saab alla laadida SIIT, ja see saata e-maili aadressile: ettevotlikkool@gmail.com


Edulugude konkursi kategooriad:

  • Parim koostöötegu – tunnustame partnerite vahelist koostööd, olgu selleks kogukonnad, õppeasutused, asutused, ettevõtted, lapsevanemad jne. Koostööst sündinud tegevus väärtustab ettevõtlikku hoiakut või on eeskujuks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisel.
  • 2P (Parim Praktika) – tunnustame õpetajat, kes on välja töötanud ettevõtliku õppe rakendamiseks hea õppematerjali, -meetodi, -tegevuse, mis väärib laiemat tähelepanu.
  • Noorte algatus – tunnustatakse noort või noori, kes on algatanud ja ellu viinud koolis, kogukonnas vm silmapaistva teo.
  • Ettevõtlik haridustegu – tunnustatakse isikut, meeskonda või organisatsiooni, kes on algatanud tegevuse koolis, lasteaias, mis on panustanud noorte ettevõtliku eluhoiaku arendamisesse.

Lisaks annavad maakondlike arenduskeskuste koordinaatorid välja ka “Ettevõtliku kooli” „Aasta üllataja“ auhinna, millega tunnustatakse piirkondlikke eestvedajaid, kes on õppeaasta jooksul rakendanud ettevõtliku õppe metoodikat, panustanud või olnud uuenduslikul moel eeskujuks ettevõtliku eluhoiaku kujundamisel.

Enne eduloo esitamist küsi endalt:

  • Kas minu esitatav ettevõtmine oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamiseks minu õppeasutuses, toetades õppetöö seotust päriseluga?
  • Kas minu ettevõtmine aitas minu õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?
  • Kas minu ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?


Kui suutsid vähemalt ühele küsimusele vastata jaatavalt, siis võid rahuliku südamega eduloo ära saata! 

Esialgu kogutakse edulood kokku maakondlikul tasemel, mille seast valitakse välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis saadetakse edasi üleriigilisele hindamisele. Parimaid edulugusid tunnustame 5. novembril Tartus toimuval haridusfestivalil.

Lisainfo:
Viivika Vilja
noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
telefon: 502 9214
e-mail: viivika@parnumaa.ee

Toimumisaeg 22.06.2020 - 22.06.2020