Ettevõtliku kooli rakendamise koolitus

KELLELE: Sindi Gümnaasiumi aineõpetajad, juhtkond, õppetööd toetavad töötajad

EESMÄRK: koolituse läbinu oskab integreerida ettevõtliku õpet oma ainetundidesse

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse läbinu

 • analüüsib õpetamise eesmärke nii oma ainetunni kui ka õppeasutuse kontekstis;
 • oskab muuta õppimist õppijakesksemaks;
 • teab, mis on ettevõtliku õppe tööriist TULEM ning oskab seda rakendada;
 • teab, kuidas õppekava teemasid siduda päriseluga;
 • teab, kuidas aineid omavahel lõimida;
 • teab, kuidas edukalt luua koostööd õppeasutuseväliste partneritega;
 • oskab anda ning analüüsida tagasisidet;

ÕPPESISU:

 • õpetamise eesmärgid;
 • ettevõtliku õppe tööriist TULEM;
 • partnerite kaasamine;
 • tagasiside andmise ja küsimise meetodid;
 • ettevõtliku õppe planeerimine ja läbiviimine

Lektor: Reelika Lepik, haridusprogrammi “Ettevõtlik kool“ koolitaja.

Toimumisaeg 22.10.2019 - 22.10.2019
Kell 09:00
Asukoht Sindi Gümnaasium