Ettevõtliku kooli Haridusfestival Tartus ERM-is

Haridusfestival on haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” algatusel 2007. aastal sündinud üritus koolijuhtidele, õpetajatele ja õpilastele, mis toimub sel aastal Tartus ERMis. ”Ettevõtliku kooli” Haridusfestivali korraldamist toetab Haridus- Ja Teadusministeerium Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist läbi ettevõtlusõppe programmi Edu&Tegu.

Käesoleval aastal on festival kahepäevane. Festivali teisel päeval ehk 5. novembril 2020 toimub „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi parimate ning „Ettevõtliku kooli“ sisehindamise läbinute tunnustamine.

Transpordi Pärnumaa koolide osalemiseks organiseerib Pärnumaa Arenduskeskus.
Lisainfo Viivika Vilja, viivika@parnumaa.ee

Pärnumaa koolide transporti Haridusfestivalil osalemiseks rahastatakse Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Toimumisaeg 05.11.2020 - 05.11.2020