"ÄriSäde" ideede, prototüüpide, toodete või teenuste esitlemine mentoritele

Koolituspäeval toimub meeskondade julgustamine, ideede viimistlemine, ettevalmistus ideede esitamiseks lõppvõistlusele; mentorite poolne tugi ja nõustamine.

Koolituse ajaks on meeskondadel olemas kas idee, prototüüp, toode või teenus. Meeskonnad õpivad koos mentoritega kohapeal ärimudelilõuendi koostamist ja esinemist (liftikõne). Meeskonnad esitlevad kohapeal täidetud ärimudelilõuendi alusel oma ideid kõigile osalejatele (liftikõne) ning saavad sellele mentoritelt tagasisidet.

Koolitus toimub kell 14.00-16.00.

NB! Meie jaoks on oluline Sinu tervis – järgime sündmuste korraldamisel Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi. Palun ära osale sündmustel, kui oled haige või oled viimase 14 päeva jooksul tundnud ennast halvasti või viibinud lähikontaktis COVID-19 positiivse inimesega.

Konkurss on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Lisainfo: viivika@parnumaa.ee

Toimumisaeg 19.11.2020 - 19.11.2020
Kell 14:00
Asukoht Strand SPA & Konverentsihotell, Jurmala saal