"ÄriSäde" ideede esitamine konkursile (olemas idee, prototüüp, toode või teenus)

Idee, prototüübi, toote või teenuseni jõudnud meeskonnad esitavad oma äriidee konkursile (veebis).

Konkurss on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Lisainfo: viivika@parnumaa.ee

Toimumisaeg 01.12.2020 - 01.12.2020