"ÄriSäde" ideede esitamine konkursile (olemas idee, prototüüp, toode või teenus)

Idee, prototüübi, toote või teenuseni jõudnud meeskonnad esitavad oma äriidee konkursile, saates hiljemalt 01.12.2020 aadressile viivika@parnumaa.ee täidetud ärilõuendi mudeli koos toote reklaampostriga.

Konkurss on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Lisainfo: viivika@parnumaa.ee

Toimumisaeg 01.12.2020 - 01.12.2020