"ÄriSäde" äriideede edasiarendus ja esitlemine mentoritele

Veebiseminaril toimub meeskondade julgustamine, ideede viimistlemine, ettevalmistus ideede esitamiseks lõppvõistlusele; mentorite poolne tugi ja nõustamine.

Seminari ajaks on meeskondadel olemas kas idee, prototüüp, toode või teenus. Meeskonnad õpivad tundma ärimudeli lõuendi koostamist ning saavad sellele mentoritelt tagasisidet. Lisaks õpitakse, kuidas lühidalt ja selgelt enda ideed esitleda.

Veebiseminar toimub kell 14.00-16.00.

Konkurss on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Lisainfo: viivika@parnumaa.ee

Toimumisaeg 19.11.2020 - 19.11.2020
Kell 14:00
Asukoht Zoom