Algatus "Tööle kaasa"

„Tööle kaasa“ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi.

Algatuse idee seisneb selles, et 17.−21. veebruaril 2020 avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Kasu õpilasele, lapsele, noorele

  • saab teadlikumaks töömaailmas toimuvas
  • näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus,
  • saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanematega koostööd, mis praktilisel moel
rikastab karjääriõpet.

Algatus on 2020. aastal suunatud 1.−9. klasside õpilastele, lapsevanematele ja nende tööandjatele. Soovi korral võib aga kooli või tööandja algatusel kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi.

Algatusega liitumiseks on kaks võimalust:

1. Ettevõtte/tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele.
2. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

Kui Sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks www.töölekaasa.ee.

Algatuse elluviimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja partneriteks Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Töötukassa, SA Innove ja Eesti Kärjäärinõustajate Ühing.

Toimumisaeg 17.02.2020 - 21.02.2020
Asukoht Eesti