Pärnumaal on ühtekokku 9 alevikku, kus elab ligi 6000 inimest. Alevik on tavaliselt külast suurema, kuid alevist ja linnast väiksema rahvaarvuga asula. Kõik Pärnumaa alevikud asuvad viies erinevas Pärnu omavalitsuses. Tutvustame kõiki alevikke, et saaksite kätte üldpildi milline on keskmine alevik Pärnumaal?

Rahvaarv Pärnumaa alevikes*

Keskmiselt elab ühes Pärnumaa alevikus 655 inimest.

Audru

Sauga

Häädemeeste

Virtsu

Tõstamaa

Võiste

Tori

Are

Tihemetsa