Pärnumaa Mentorklubi I moodul

Mentorklubi on laiapõhjaline mentorlusprogramm alustavatele ettevõtjatele selleks, et osalevad ettevõtted oleksid edaspidi oma tegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad. Väga kasulik on tegevuse klubiline vorm. Saab vahetada kogemusi teiste ettevõtjatega, mis inspireerib, motiveerib ning aitab laiendada kontaktide võrgustikku.

Sihtgrupp: Tegevused on suunatud eelkõige ettevõtetele, mis on tegutsenud 1-3 aastat ning programmis saavad osaleda Mentorprogrammiga liitunud ettevõtted.

Programmi eesmärgid:

  • toetada maakonnas tegevust alustanud alustavaid ettevõtjaid;
  • suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja laiendada kontaktvõrgustikku;
  • kogemuste vahetamine;
  • ettevõtjatevaheline suhtlus;
  • mentorite kogemuse jagamine mentiidele.

 

Koolitaja Kadri Kõiv, DevelopDesign

Täiskasvanute koolitamisega, sh suhtlemistreeningutega on Kadri tegelenud aastast 1997. Peamised koolitusteemad: enesejuhtimine ja motivatsioonikoolitus; stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine; meeskonna- ja koostöö arendamine; töötajate arendamisega seonduv (sh mentorlus, juhendamine, nõustamine, arenguvestlused), juhtimisoskuste treeningud.

Kadri Kõiv viib läbi  täiskasvanute koolitajatele (sh sisekoolitajad, kutseõpetajad jne)  mõeldud  õppepäevi ja arenguprogramme. Korraldab vastutava koolitajana suhtlemistreenerite väljaõppeid.

Koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakub lapsevanematele vanemlusoskuste arendamiseks mõeldud koolitusprogrammi “Imelised aastad“.

Organisatsioonide konsulteerimisega on koolitaja tegelenud alates 2000. aastast.  Peamised  konsultatsiooni teemad on seotud  töötajate arendamisele suunatud tegevuste-programmide loomise ja käivitamisega:  sisekoolitus-, kovisiooni-, mentorlus-, juhendamise- ja arenguvestlustesüsteemid jpm.  Samuti on välja töötanud organisatsioonide stressi taseme hindamise metoodika, osalenud 360° tagasiside-hindamiste, kompetentsimudelite loomise, töötajate hindamise, teenindusstandardite koostamise projektides.

 

Lisainfo ja registreerimine:
Mari Erm-Reining
telefon: 506 8218
e-mail: mari@parnumaa.ee

 

 

Toimumisaeg 12.02.2019 - 13.02.2019
Kell 10:00
Asukoht Algallika keskus, Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnumaa