Ettevõtliku õppe koolitus Pärnus

Koolituse sihtgrupp: aineõpetajad, juhtkond, õppetööd toetavad töötajad

Eesmärk: Koolituse läbinu oskab integreerida ettevõtlikku õpet oma ainetundidesse. Koolituse läbinu mõistab üheselt ettevõtliku õppe Standardi loogikat ja selle võimalusi ning oskab Standardit kasutada õppeasutuse sisehindamis- ning arengutööriistana.

Päevakava:

08.45–09.00 Kogunemine, tervituskohv
09.00–10.30 Ettevõtliku õppe tööriist TULEM
10.30–10.45 Energiapaus
10.45–12.15 Ettevõtliku õppe planeerimine
12.15–12.45 Lõuna
12.45–14.15 Ettevõtliku õppe standard
14.15–14.30 Energiapaus
14.30–16.00 Kooli kaardistamine

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu….
…analüüsib õpetamise eesmärke nii oma ainetunni kui ka õppeasutuse kontekstis;
…oskab muuta õppimist õppijakesksemaks;
… teab, mis on ettevõtliku õppe tööriist TULEM ning oskab seda rakendada;
… teab, kuidas õppekava teemasid siduda päriseluga;
… teab, kuidas aineid omavahel lõimida;
… oskab anda ning analüüsida tagasisidet;
….mõistab Standardi loogikat;
… oskab hinnata Standardi valdkondade vastavust ettevõtliku õppe põhimõtetele;
… oskab üles leida õppeasutuse tugevad ja nõrgad kohad ning tegutseda nõrgemate kohtade järeleaitamiseks;
….oskab kasutada Standardit arengutööriistana;

Õppesisu:

  • Ettevõtliku õppe tööriist TULEM.
  • Tagasiside andmise ja küsimise meetodid.
  • Ettevõtliku õppe planeerimine ja läbiviimine.
  • Ettevõtliku organisatsioonikultuuri loomine, hoidmine ja seiramine.

Registreeruda saab SIIT!

 

 

Toimumisaeg 27.08.2019 - 27.08.2019
Kell 08:45
Asukoht TÜ Pärnu kolledži raamatukogu