Pärnumaa Arenduskeskus edendab rahvusvahelist koostööd ning toetab väliskoostöövõimalusi läbi järgnevate projektide

Europe Direct’i teabekeskus

Europe Direct on üle-Euroopaline Euroopa Komisjoni teabevõrgustik enam kui 500 teabekeskusega 28 liikmesriigis. Eestis tegutseb 9 teabekeskust (Pärnu, Võru, Valga, Põlva, Türi, Haapsalu, Jõhvi, Rakvere, Narva).

Europe Direct teabekeskus eesmärgiks on pakkuda kohalikul ja piirkondlikul tasandil teavet Euroopa Liidu kohta tagamaks üldsuse teavitamine ja nõustamine erinevates tegevusvaldkondades. Täiendada ja toetada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Euroopa Parlamendi infobüroo, teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste teabevahetusi kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning teavitada kohalikku elanikkonda Euroopa Liidu prioriteetsetest teemadest. Eesmärgid saavutatakse eelkõige läbi eriteemaliste ürituste korraldamise. Europe Direct ei kommenteeri ELi poliitikaga seotud küsimusi või seisukohti ega lahenda või edasta kaebusi.

Europe Directi Pärnumaa teabekeskuse Facebooki leht 

Koostöö Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindusega 

2019 aasta sündmused:

PMN programme tutvustav infopäev 25.01.2019

Osalemine Avaliku halduse mobiilsusprojektis “Kaasav haridus – Põhjala parimad praktikad” 31.03-07.04.2019

Rahvusvaheline loovkirjutamise laager 23.-27.04.2019

Põhjamaade kirjanduse nädal 11.-17.11.2019

Loe täpsemalt PMN Eesti esinduse tegevustest www.norden.ee

Sõprusmaakonnad

Buskerud, Norra

Ostrobothnia, Soome

 

Täpsemat infot väliskoostöö võimaluste ja ürituste kohta saab meie Väliskoostöö spetsialistilt.

Kersti Liiva
Väliskoostöö spetsialist
Telefon: 532 92022
e-mail: kersti@parnumaa.ee