Kui on soov oma valdkonnas või kodukohas asju paremaks teha, siis tasub otsida samade väärtuste eest seisvaid mõttekaaslasi, kas juba tegutsevast kodanikuühendusest või luua ühiselt uus ühendus. Kas luua mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, sõltub ühenduse eesmärkidest.

Kõigepealt arutage mõttekaaslastega ideed läbi ning vastake mõnele küsimusele:

  • Milles seisneb koostöövajadus ja ühine huvi?
  • Kui püsiv see vajadus ja huvi on?
  • Mis on ühise tegutsemise eesmärk?
  • Kas keegi juba tegeleb selle eesmärgi saavutamisega teie valdkonnas või kodukohas ja kas temaga on võimalik koostööd teha?

Kui olete üheskoos vastusteni jõudnud, saate otsustada, kas luua uus ühendus või teha koostööd juba tegutsevatega. Kui otsustate asutada uue ühenduse, on teil valida kolme liiki tegutsemisvormi vahel – mittetulundusühing (MTÜ)sihtasutus (SA) või seltsing.

Mittetulundusühing on isikute vaba ühendus, mille eesmärk ei ole kasumi taotlemine

Sihtasutus on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks ning sellel ei ole liikmeid

Seltsingus tegutsevad seltsinglased ühise eesmärgi saavutamise nimel, eelkõige võrdselt panustades, kuid erinevalt mittetulundusühingust või sihtasutusest ei ole seltsing juriidiline isik.

Alustamiseks vajalikud juhendid ja näidised leiad Vabaühenduste teejuhisest MAKIS.