Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi määruse uus versioon kehtiv alates 1. märtsist 2020. Määruses on kirjas taotlemise tingimused, nõuded taotlusele ja taotlejale jne.
Hindamismetoodika 2020

Enne taotluse koostamist tutvu kindlasti programmi määruse ja hindamismetoodikaga!

Eelnev 9. märtsil 2018 kehtima hakanud määrus, mis kehtib 2019 aasta projektidele asub SIIN

 

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:
– Kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

– Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi sügisvooru taotlusi võeti vastu 01. septembrist kuni 01. oktoobrini 2020.a

Vaata 10. septembril 2020 toimunud sügisvooru infopäeva esitluse materjale SIIT

Aruandevormid:

Sügisvoor 2020 taotlus-, eelarve- ja aruandevormid:

KOP 2020 sügisvoor Meede 1 TAOTLUSvorm
KOP 2020 sügisvoor Meede 1 EELARVEvorm
KOP 2020 sügisvoor Meede 1 KULUaruanne
KOP 2020 sügisvoor Meede 1 SISUaruanne

KOP 2020 sügisvoor Meede 2 TAOTLUSvorm
KOP 2020 sügisvoor Meede 2 EELARVEvorm
KOP 2020 sügisvoor Meede 2 KULUaruanne
KOP 2020 sügisvoor Meede 2 SISUaruanne

 

Kevadvoor 2020 eelarve- ja aruandevormid:

KOP 2020 kevadvoor Meede 1 KULUaruanne
KOP 2020 kevadvoor Meede 1 SISUaruanne

KOP 2020 kevadvoor Meede 2 KULUaruanne
KOP 2020 kevadvoor Meede 2 SISUaruanne

Sügisvoor 2019
(kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati oktoober 2019)

Meede 1 KULUaruanne
Meede 1 SISUaruanne 

Meede 2 KULUaruanne
Meede 2 SISUaruanne

Kevadvoor 2019
(kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati aprill 2019)

Meede 1_KULUaruanne
Meede 1_SISUaruanne

Meede 2_KULUaruanne
Meede2_SISUaruanne