SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu on 6-liikmeline.

Nõukogu esimees:
Mikk Pikkmets – Lääneranna vallavanem
e-mail: mikk.pikkmets@laaneranna.ee
Nimetaja: Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Liikmeks nimetamise aeg: 24.08.17
Esimeheks valimise aeg: 28.02.18

Nõukogu liikmed:
Rainer Aavik – Pärnu abilinnapea
Nimetaja: Pärnu Linnavalitsus
Nimetamise aeg: 28.12.2017

Varje Tipp – Pärnu abilinnapea
Nimetaja: Pärnu Linnavalitsus
Nimetamise aeg: 25.11.2019

Meelis Kukk – Pärnu abilinnapea
Nimetaja: Pärnu Linnavalitsus
Nimetamise aeg: 28.12.2017

Lauri Luur – Tori vallavanem
Nimetaja: Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Nimetamise aeg: 19.01.2018

Ülle Vapper – Põhja- Pärnumaa valla vallavolikogu esimees
Nimetaja: Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Nimetamise aeg: 19.01.2018

Nõukogu liikmetele tasu ei maksta.

 

Nõukogu protokollid 2019 aastal:

16.01.19 Nõukogu koosoleku protokoll

28.01.19 Nõukogu koosoleku protokoll

25.02.19 Nõukogu koosoleku protokoll

29.04.19 Nõukogu koosoleku protokoll

08.07.19 Nõukogu koosoleku protokoll
Lisa 1
Lisa 2

05.08.2019 Nõukogu koosoleku protokoll
Lisa 1
Lisa 2

12.08.2019 Nõukogu koosoleku protokoll