Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2017-2019 ja Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019_muudatus 1 (2017) ja Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019_muudatus 2 (2017)

Toetuse saaja: SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

Tegevuste elluviijad: SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, SA Pärnumaa Turism ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Koostööpartnerid: MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Selts Raeküla, Pärnu Linnavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, SA Innove Pärnumaa Rajaleidja keskus, TÜ Pärnu Kolledž, SA Pärnumaa Turism, Eesti Töötukassa, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Pärnu esindus.

Tugiprogrammi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Perioodil 2017-2019 on tegevused suunatud kuuele valdkonnale:

1. Ettevõtluskeskkonna arendustegevused

 • kontakt- ja õppereisid ning messikülastused
 • väikese ja keskmise suurusega ning võtmesektori ettevõtete seminarprogrammid

Perioodi 2017- 2019 toetuse summa 50 923, 32 eurot (projekti maht 60 623,00 eurot, omaosalus 9 699,68 eurot).

2. Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism

 • koolitused ja mentorlus
 • jagamismajanduse integreerimine
 • turundustegevused
 • Pärnu Lennujaama arendustegevused

Perioodi 2017-2019 toetuse summa 50 610,00 eurot (projekti maht 60 250,00 eurot, omaosalus 9 640,00 eurot), tegevuste elluviija SA Pärnumaa Turism, alates 01.05.2018 SA Pärnumaa Arenduskeskus

3. Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides

 • õppereisid Pärnumaa ettevõtetesse ja haridusasutustesse
 • mini- ja õpilasfirmade mentorprogramm
 • haridusvaldkonna esindajate teadlikkuse tõstmine
 • digipädevuste integreerimine tööstussektori kutsestandarditele, tegevuste elluviija Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Perioodi 2017-2019 toetuse summa 41 388,48 eurot (projekti maht 49 272,00 eurot, omaosalus 7 883,52 eurot).

4. Pärnumaa elu- ja töökoha programm

Perioodi 2017-2019 toetuse summa 85983,24 eurot (projekti maht 102361,00 eurot, omaosalus 16377,76 eurot)

5. Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine

 • inkubatsiooniteenuse arendamine (koolitused, eksperdid, mentorid)
 • mini- ja õpilasfirmade mentorprogramm

Perioodi 2017-2019 toetuse summa 23 728,32 eurot (projekti maht 28 248,00 eurot, omaosalus 4 519,68 eurot).

 

Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
Pärnumaa Arenduskeskus
viivika@parnumaa.ee
+372 502 9214