Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi (EVTP) raames nõustab SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Arenduskeskus nõustab alustavaid ja ka juba alustanud ettevõtjaid (ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat), eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Vastavalt EASi poolsele juhendamisele aitab arenduskeskus ka kliendi nõustamist äri planeerimisel Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel.

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EAS-i.
2017. aastal on nõustamiste ja proaktiivsete ettevõtlust toetavate tegevuste toetuse suurus 147 100 eurot.