ÕPPEREISID

Õpilaste karjääriplaneerimise sidumiseks Pärnumaa ettevõtlus- ja töövõimalustega korraldavad koolid õppereise ettevõtetesse. Ettevõtete külastuste kaudu on õppetöö seotud eluliste näidetega, noored omavad ülevaadet kodumaakonna põnevatest töövõimalustest ning teevad teadlikumaid erialavalikuid.

Õppereise on valmis vastu võtma paljud Pärnumaa ettevõtted. Lihtsustamaks koolide tööd õppereiside planeerimisel ja korraldamisel, oleme koondanud ettevõtete ja nende kontaktisikute andmed ühte andmebaasi, mille leiate SIIT. Õppereise vastuvõtvate ettevõtete andmebaasi täiendatakse jooksvalt. Enne õppereisi planeerimist palume tähelepanu pöörata ettevõttepoolsetele tingimustele ja õppereiside võimalikele aegadele. Õppereisi kokkuleppimiseks tuleb kooli esindajal pöörduda ettevõtte kontaktisiku poole.

Pärnumaa Arenduskeskuse kaudu on võimalik õppereisideks tellida tasuta transporti. Selleks palume esitada põhjendatud taotlus SIIN. Taotluses on oluline välja tuua, kuidas õppereisiks valmistutakse, kuidas hiljem nähtut ja kogetut analüüsitakse, et õppevisiit oleks eesmärgipärane ning seostuks õppetööga.

Taotluse rahuldamisel on kooli esindajal vajalik sõlmida kokkulepped ettevõtetega, koostada õppereisi päevakava ja osalejate nimekiri (nii õpilased kui õpetajad) vastavalt etteantud vormidele. Need saab alla laadida SIIT. Bussi tellimiseks on tarvis vähemalt 10 tööpäeva enne õppereisi toimumist saata õppereisi päevakava ja osalejate nimekiri e-postile viivika@parnumaa.ee.

Õppereisile tuleb kaasa võtta mustvalgena väljatrükitud osalejate nimekiri ja päevakava. Kõik õppereisil osalejad (nii õpilased kui õpetajad) peavad andma osalejate nimekirjale oma allkirja. Allkirjastatud osalejate nimekirja palume pärast õppereisi jätta õppereisi teenindanud bussijuhi kätte.

Häid meetodeid ja ideid õppereisideks nii õpetajale kui ka ettevõttele pakub Take Tech käsiraamat ja seda erinevate vanuseastmete kaupa: Käsiraamat koolidele, Käsiraamat ettevõtetele, Tagasisidevorm õpilastele.

Õppereise kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.