ÕPPEREISID

Õpilaste karjääriplaneerimise sidumiseks Pärnumaa ettevõtlus- ja töövõimalustega korraldavad koolid õppereise ettevõtetesse. Ettevõtete külastuste kaudu on õppetöö seotud eluliste näidetega, noored omavad ülevaadet kodumaakonna põnevatest töövõimalustest ning teevad teadlikumaid erialavalikuid.

Õppereise on valmis vastu võtma paljud Pärnumaa ettevõtted. Lihtsustamaks koolide tööd õppereiside planeerimisel ja korraldamisel, oleme koondanud ettevõtete ja nende kontaktisikute andmed ühte andmebaasi, mille leiate SIIT. Õppereise vastuvõtvate ettevõtete andmebaasi täiendatakse jooksvalt.

Enne külastuse planeerimist palume tähelepanu pöörata õppereisi kokkuleppe tingimustele ja õppereiside võimalikele aegadele. Õppereisi kokkuleppimiseks tuleb kooli esindajal pöörduda ettevõtte kontaktisiku poole.

Häid meetodeid ja ideid õppereisideks nii õpetajale kui ka ettevõttele pakub Take Tech käsiraamat ja seda erinevate vanuseastmete kaupa: Käsiraamat koolidele, Käsiraamat ettevõtetele, Tagasisidevorm õpilastele.

Pärnumaa Arenduskeskuse kaudu on võimalik tellida tasuta transporti Pärnu linna ja maakonna koolidele õpilaste õppereisideks ettevõtetesse ja haridusasutustesse. Tasuta transpordi tellimisest loe lähemalt SIIT.

Õppereise kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”, EU50915 Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019.