„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

 

“Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi

tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega

muuta õppetöö huvitavamaks

tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel

panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära

 

„Ettevõtliku kooli“ võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.

Alates 2016 aastast toetab haridusprogrammiga “Ettevõtlik kool” liitumist Haridus- ja Teadusministeerium, kaasrahastades programmiga liitumist Euroopa Sotsiaalfondi kaudu.

 

Kontakt Pärnumaal:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
SA Pärnumaa Arenduskeskus
viivika@parnumaa.ee
+372 502 9214