2018. aastal korraldas Pärnumaa Arenduskeskus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU50958 Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine 2017-2018 raames Pärnumaa ettevõtetele erinevaid koolitusi ja kaasab alustavatele ettevõtetele mentoreid.

Koolitus „Väärtusmüük ja müügiprotsess“

 • koolituse toimumisaeg: 29.05.2018
 • koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi
 • koolituse eesmärk: anda alustavatele ettevõtjatele teadmised müügiteemadel
 • sihtgrupp: alustavad ettevõtted

2017. aastal korraldas Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE), EU50958 Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine 2017-2018 raames Pärnumaa ettevõtetele kaks koolitust ja ühe kohtumise.

Kohtumine ringmajanduse eksperdi ja ettevõtjaga

 • kohtumise toimumisaeg: 27.11.2017
 • kohtumise kestus: 4 akadeemilist tundi
 • kohtumise eesmärk: anda alustavatele ettevõtjatele põhiteadmised ringmajandusest ning ringmajanduse rakendamise põhimõtetest
 • sihtgrupp: alustavad ettevõtted

SEO koolitus

 • koolituse toimumisaeg: 25.10.2017
 • koolituse kestus: 6,5 akadeemilist tundi
 • koolituse eesmärk: anda alustavatele ettevõtjatele põhiteadmised SEO teemadel
 • sihtgrupp: alustavad ettevõtted

E-maili turunduse koolitus

 • koolituse toimumisaeg: 13.02.2017
 • koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi
 • koolituse eesmärk: anda alustavatele ettevõtjatele põhiteadmised e-maili turunduse teemadel
 • sihtgrupp: alustavad ettevõtted

Perioodi 2017-2018 toetuse summa 15188,88 eurot (projekti maht 18082,00 eurot, omaosalus 2893,12 eurot).