Mis on inkubaator?

Inkubaator on koht, kus aitame ettevõttel paremini turule tulla ja hoogsamalt kasvada läbi individuaalse arenguprogrammi, koolituste ja tutvuste.

Mida pakume?

Inkubaatorisse sisenenud ettevõtjale pakutakse tuge oma oma ettevõtte käivitamisel ning kasvamisel. Me aitame liitunud ettevõttel saavutada ärilised eesmärgid läbi individuaalse arenguprogrammi, mis kestab 12-24 kuud. Programmi lõppedes on ettevõttel välja töötatud kindel toode või teenus ning saavutatud stabiilne käive või kaasanud investeeringu edasisteks tegevusteks ning idee taga seisab tugev ja kompetentne meeskond.

Kus asub?

Inkubatsiooniprogramm toimub hetkel virtuaalselt, kaastes kõiki tänapäeva tehnilisi kommunikatsioonivahendeid, mis loovad võimaluse väga paindlikuks koostööks. 2021 aasta algusesk luuakse ka füüsiline keskkond Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ruumidesse kus inkubeeritavatel ettevõtetel on võimalik hakata rentima ka töökohti ja kontoreid.

Keda ootame?

Ootame uute ideede ja ambitsioonika ärimudeliga alustavaid ettevõtteid (inkubaatorisse sisenemisel registreerimisest kuni 3 a), mis soovivad areneda ja uusi turge leida. Ettevõtel võiks olemas olla ka meeskond, kes ideed soovib arendada.

Lisaks ootame programmiga liituma ka tegutsevaid ettevõtteid, kes soovivad oma ärimudelit muuta või edasi areneda. 

Puhkemajandussektoris on inkubaatorisse oodatud tervisetoodete arendusega seotud väikeettevõtted, mis saavad võimaluse korral koostöös kohalike spaadega välja töötada uusi lahendusi selle sektori teenuste ja toodete edasiarendamiseks.

Tehnoloogia ja rohemajanduse valdkonnas on inkubaatoriga oodatud liituma meeskonnad, kes tegelevad mehhatroonika, rohe- ja keskkonnatehnoloogiaga, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sisu loomise ning tootmisega.

Loomeettevõtetest on inkubaatoriga liituma oodatud meeskonnad, kes tegelevad arhitektuuri – ja inseneriteenuste, graafilise disaini, tootedisaini, audiovisuaalse, infotehnoloogilise,etenduskunstilise ja muusikalise sisu loomise ning tootmisega.

 

Inkubantide nõustaja on Silver Smeljanski
telefon: 5554 3141 e-mail: silver@parnumaa.ee