On teada, et naistel on veidi teistsugused hoiakud ja ootused ettevõtte loomisel ja arendamisel kui meestel. Uuringud on näidanud, et naised vajavad rohkem tuge ja julgustust. Keskmiselt on Eestis ettevõtjatest 65-70% mehed, samas naiste ettevõtlikkus on tõusmas.

Meie tegevuste eesmärgiks on naiste ettevõtlusele ärgitamine ja naisettevõtjate ettevõtlusteadlikkuse suurendamine. Eesmärgiks on naisettevõtjate arvu suurendamine Pärnumaal, ettevõtjate omavahelise koostöö toetamine ja naisettevõtjate ettevõtete majanduskasvu soodustamine. Üldeesmärgiks on naisettevõtjate toetamise kaudu suurendada ettevõtlusaktiivsust Pärnumaal, soodustada ettevõtete majandustulemuste kasvu ning loodavate töökohtade arvu suurendamist.

Üritused on mõeldud neile, kes juba tegutsevad ettevõtjana, kuid ka neile, kes alles plaanivad ettevõtlusega tegelema hakata.

Kogunemiste mõte on anda uusi teadmisi, inspiratsiooni oma idee arendamisel ja ehk ka võimaluse leida kliente ja koostööpartnereid teiste naisettevõtjate seas.

Kui teile sellised teemad ja üritused  huvi pakuvad, võtke ühendust margit@parnumaa.ee või liituge Facebooki grupiga Pärnumaa naisettevõtjad.

 

Toimunud üritused ja tegevused aastate kaupa:

Naisettevõtjate tegevused 2018

Naisettevõtjate tegevused 2017

Naisettevõtjate tegevused 2016