Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 Eestis välja eriolukorra kuni 1. maini 2020 seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuga. Siia lehele on koondatud ülevaade veebinaridest jt üritustest ning olulisematest otsustest, mis puudutavad ettevõtjate tegutsemist kriisiolukorras.

 

Valitsus toetab eriolukorras Eesti tööinimesi ja majandust vähemalt 2 miljardi euroga

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avas ettevõtjate kontaktpunkti.
• Ministeeriumi veebilehelt leitav ning regulaarselt täienev loetelu korduma kippuvatest küsimustest (KKK). Soovitame kõigil esmajärjekorras tutvuda sealtoodud vastustega.
• Spetsiaalselt selleteemaliste küsimuste esitamiseks mõeldud e-maili aadress covid19@mkm.ee. Sinna tasub pikemalt kõhklemata pöörduda kõigil ettevõtjatel, kes ei leidnud enda küsimusele vastust KKK veebilehelt.

• Lisaks on ettevõtetele suunatud webinar’id Zoom keskkonnas, kus esitletakse uut informatsiooni ning vastatakse küsimustele n-ö „otse-eetris“. Webinar’id toimuvad vastavalt vajadusele ning toimumisaegade info leiab jooksvalt MKMi kodulehe avalehelt. Küsimuste esitamiseks ja veebinaril osalemiseks tuleb laadida alla Zoom äpp (Zoom Client for meetings). Küsimusi saab esitada 24/7.
• Toimunud MKM webinarid:
1. Webinar, ülevaade ettevõtetele – kriisimeetmete seis

kriisiabikeskus.ee

• Alates 18. märtsist oodatakse ettevõtjaid kui ka vabaühendusi, kes teenivad tulu ja pakuvad teenuseid, kriisiabikeskuse veebileheküljele www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis annab hiljem ülevaate nende vajadustest ja probleemidest. Saadud info aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks.
• Küsitlus Pärnumaa ettevõtjatele asub SIIN

Maksu- ja tolliamet

• Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatas Maksu- ja tolliamet eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini.
• Kõik deklaratsioonid tuleb siiski õigeaegselt esitada ja kui vähegi võimalik, ka maksud ära maksta. Iga kogutud maksueuro eest ehitame Eestit ning eriolukorra ajal on see tähtsamgi kui varem. Aitäh, et maksad makse!
• Rohkem infot: www.emta.ee

Eesti Töötukassa

• Eesti Töötukassa on loonud ajutiste töökohtade vahendamise platvormi, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi, tööotsijatega, kes momendil ei saa oma põhitöökohal tööd teha või kellel praegusel hetkel töökoht puudub.
• Tööd pakuvad ettevõtted, kes praegust olukorda silmas pidades vajavad ajutiselt lisatööjõudu. Online-messi formaat pakub võimalust vahetult tööandjatel ning tööotsijatel suhelda. Tööotsijatel on võimalik esitada küsimusi pakutavate töökohtade ja hüvede kohta ning ka soovitud töökohale kandideerida. Tööandjad, kellel on ootamatult tekkinud vajadus palgata lisajõudu saavad aga kiiresti oma probleemile lahenduse.

KredEx

• Eesti ettevõtete majandustegevuses tõsiseid tõrkeid. Nende mõjude leevendamiseks kavandab riiklik finantseerimisasutus KredEx täiendavaid meetmeid, mis on suunatud Eesti ettevõtete abistamisele. Loe lähemalt SIIT

08. aprillil kinnitas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud finantsmeetmete tingimused, mis aitavad leevendada bio- ja maamajandusettevõtjate viiruspuhangust tulenevaid majanduslikke raskusi.

• Laen väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Laenu summa on kuni 5 miljonit eurot ja on mõeldud investeerimiseks ja käibevahenditeks.

• Põllumaa kapitalirent (sale-and-leaseback) väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Põllumjandusmaa kapitalirendi summaks on 5 000 kuni 1 000 000 eurot. Meede on mõeldud põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele; põllumajandustoodete esmatootjate kontrolli all oleva varustamise, turustamisega ja ümbertöötlemisega tegelevatele ettevõtjatele; maamajandusega tegelevatele ettevõtjatele (nt maaturism jmt).

• COVID-19 laenukäendus bio- ja maamajandusettevõtjatele. COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele; edaspidi ka VKE) ning suurettevõtjatele

• COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele. COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele) ning suurettevõtjatele. Laenu maksimaalse summa on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta.