Pärnumaa ettevõtluse auhind 2018

Konkurss Pärnumaa ettevõtluse auhind on kõrgeim tunnustus Pärnumaa ettevõtjatele. Konkursi käigus selgitatakse välja enim kasu toonud ettevõtted  Pärnumaa jaoks kõige olulisemates valdkondades. Pärnumaa ettevõtluse auhinnale 2018 saab kandidaate saab esitada kuni 9. septembrini.

Aasta maaelu edendaja 2018

Tunnustame majanduslikult edukaid maaelu arengut ja tööhõivet toetavaid väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes on näidanud suurimat töötajate arvu ja müügitulu aastakasvu. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal registreeritud juriidilised isikud, kes osalevad aktiivselt maaelu edendamises, on isemajandavad ja kelle tegevust ei finantseerita riiklikest ega kohalikest eelarvetest.

kandideeri ise või esita kandidaat

Aasta turismiarendaja 2018

Tunnustame Pärnumaa ettevõtteid, kes on saavutanud majanduslikku edu originaalsete turismitoodete ja –teenuste pakkumisega ning välja paistnud turismisektori arendustegevusega. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal registreeritud juriidilised isikud, kes teenindavad turiste, sh. majutusettevõtted, aktiivse puhkuse teenuse pakkujad, muuseumid, vaatamisväärsuste ja turismiatraktsioonide haldajad, meelelahutus- või spordiürituste korraldajad jne.

kandideeri ise või esita kandidaat

Aasta uuendaja 2018

Tunnustame Pärnumaal tegutsevaid ettevõtjaid, kes on saavutanud majanduslikku edu tänu innovatsiooni rakendamisele oma tegevusvaldkonnas. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal tegutsevad ettevõtted, kes on lähiaastatel kasutusele võtnud kas ettevõtte jaoks uusi disaini- või tehnoloogilisi lahendusi toodete, teenuste ja protsesside osas, uudseid juhtimis- või ärimudeleid, kasutanud teadusmahukaid lahendusi oma toodete või teenuste arendamisel ja kasvatanud seeläbi oma toodete või teenuste eksporti. Arvesse võetakse tehtud uuendusi viimasel kolmel aastal.

kandideeri ise või esita kandidaat

Aasta naisettevõtja 2018

Tunnustame Pärnumaal tegutsevaid naisettevõtjaid, kes on juhtinud oma ettevõtet vähemalt 3 aastat ja on oluliselt kasvatanud müügimahtusid/kasumit võrreldes eelnenud majandusaastatega.

kandideeri ise või esita kandidaat

Aasta noor ettevõtja 2018

Tunnustame kuni 35-aastaseid (kaasa arvatud) Pärnumaa ettevõtjaid väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel maakonnas.

kandideeri ise või esita kandidaat

Aasta noorte ettevõtlusmentor 2018

Tunnustame Pärnumaal tegutsevaid ettevõtjaid, kelle noortele suunatud mentortegevus on tõhustanud koolide ja ettevõtjate koostööd ning aidanud muuta õppetöö koolides põnevaks ja eluliseks. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal tegutsevad ettevõtjad, kes on viimase kahe õppeaasta jooksul jaganud õpilastega oma ärikogemusi ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning juhendanud või konsulteerinud erinevate projektide raames õpilaste poolt loodud toodete ja teenuste edasiarendamist.

kandideeri ise või esita kandidaat